Werkwijze

Het traject ziet er als volgt uit:

• Intake:

- Kennismaking, bij de klant

- Inventarisatie van problemen en wensen

• Offerte:

- Beschrijving stappenplan in functie van doelstelling

- Bepaling voorziene tijdsbesteding

- Tariefstelling

Uitvoering:

- Op maat van de klant

- Eventueel samen met de klant

- Advies of begeleiding

• Evaluatie:

- Is de doelstelling bereikt?

- Tips om orde en structuur te behouden

- Opvolging situatie 1 maand na uitvoering